Wishlist
view wishlist
Cart
Subtotal : $144.00
view cart checkout

Free Shipping on All Orders Over $100!

Elektronik Posta Adresimiz info@vardarogluteknik.com

Telefon 0 232 458 20 70

Vardaroğlu Teknik Yasal UyarıSiteyi gezen ya da siteden faydalanan bütün kullanıcılar aşağıdaki şartları/bilgileri kabul etmiş sayılacaktır:

Bu internet sitesi Vardaroğlu Teknik’e ait olup, onun tarafından işletilmekte ve içerdiği malzemeler  telif hakları kanunları, uluslararası sözleşmeler ve diğer fikri mülkiyet kanun ve sözleşmeleri tarafından korunmaktadır. Telif hakları ve diğer haklar ile korunmuş olan bu içeriklerin korunması, özellikle veri bankaları ve diğer kuruluşlara karşı da geçerlidir.

http://www.vardarogluteknik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, tablolar, görseller ve tavsiyeler ile bu sitedeki linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler ve materyallerin (örneğin; metin, fotoğraf/resim, grafik, dosya, grafiksel çizim, düzenleme vs.) Vardaroğlu Teknik’in yazılı izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, ticari amaçla kullanılamaz. Siteye erişim serbest ve anonimdir. Bilgiler yayımlandığı zaman itibariyle geçerlidir. Ancak tüm bilgiler gereken durumlarda revize edilecektir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Vardaroğlu Teknik’ten önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konuda tüm haklara sahiptir.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır. Vardaroğlu Teknik, web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Vardaroğlu Teknik web sitesinin yayınlanması, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhütü içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, siteyi ziyaret eden kişiye aittir. Vardaroğlu Teknik, web sitesine veya sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, sorumlu tutulamaz.

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revize de gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü Vardaroğlu Teknik hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine Vardaroğlu Teknik hiçbir yükümlülük altına sokmaz. Sitede yer alan bilgiler, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca "icap" olarak kabul edilemez olup, Vardaroğlu Teknik’i bağlayıcı bir yönü bulunmamaktadır.

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo v.b. gibi) telif hakkı Vardaroğlu Teknik’e aittir. Vardaroğlu Teknik yazılı izni olmadan kullanılamaz. Sitenin içeriği T.C.K. 525. maddesi başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, 5846 sayılı kanun ve tüm yasal mevzuat koruması altındadır. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda,Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşlemler de İzmir -Türkiye'den yürütülecektir.

Haimer
Walter Tools
Teskon